QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE TMĐT UNIGOLF SHOP

1. Nguyên tắc chung:

Trang thương mại điện tử (TMĐT) UniGolf Shop được vận hành bởi Công ty TNHH Dịch vụ United Golf. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được UniGolf chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do giao dịch điện tử UniGolf và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả những thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ được trang TMĐT UniGolf Shop cung cấp.
Các thông tin đăng tải trên trang TMĐT UniGolf Shop phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Không nằm trong các loại thông tin mà Nhà nước cấm.

Mọi hoạt động trên trang TMĐT UniGolf Shop được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng.

Tất cả các nội dung trong quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào trang TMĐT UniGolf Shop phải đọc rõ các thỏa thuận sử dụng, chính sách bảo mật cũng như phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của trang TMĐT UniGolf Shop.

2. Quy định chung:

Chủ sở hữu: Công ty TNHH Dịch vụ United Golf
Tên miền chính: www.unigolfshop.vn


Định nghĩa chung:

Khách hàng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua những sản phẩm về golf, dụng cụ chơi golf,...
Thành viên: là khách hàng đăng ký tài khoản thành viên trên trang TMĐT UniGolf Shop.


Khi đăng ký làm thành viên của trang TMĐT UniGolf Shop, khách hàng hiểu rằng:

  • Khách hàng có thể tạo một tài khoản thành viên cho mình để sử dụng (VD: đặt hàng, mua hàng, thanh toán,...)
  • Khách hàng có thể dùng tài khoản thành viên này để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang TMĐT UniGolf Shop.

3.  Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

UniGolf Shop có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại www.unigolfshop.vn. Khi phát sinh tranh chấp, UniGolf Shop đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của UniGolf Shop và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của UniGolf Shop qua Hotline (24/7): 0901 85 85 84 hoặc người mua có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của UniGolf Shop sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên UniGolf Shop sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

4. Đảm bảo an toàn giao dịch:

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung trên trang TMĐT UniGolf Shop. Để đảm bảo các giao dịch mua bán được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. Cơ chế kiếm soát của UniGolf Shop gồm 3 cơ chế chính:

  • Cơ chế kiểm soát thông tin đăng tải: Tất cả thông tin được đăng tải trên trang TMĐT UniGolf Shop bởi ban quản trị đều được kiểm soát cẩn thận và chỉ được đăng sau khi đã xác nhận được nguồn gốc, độ chính xác của thông tin.
  • Cơ chế kiểm soát giao dịch: Tất cả các giao dịch giữa thành viên và UniGolf Shop đều được quản lý và theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo sự thông suốt của giao dịch.
  • Cơ chế phản hồi, khiếu nại: Thành viên có quyền gửi phản hồi, khiếu nại đến ban quản lý UniGolf Shop. Khi tiếp nhận những phản hồi, khiếu nại này, UniGolf Shop sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, UniGolf Shop sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống trang TMĐT UniGolf Shop. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của Pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi cơ quan pháp luật yêu cầu. Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của trang TMĐT UniGolf Shop đến ban quản trị.

5. Quản lý thông tin xấu:

1. Quy định đối với thành viên:

a) Người mua/thành viên phải đảm bảo tính chính xác của tên tài khoản và thông tin cá nhân do người mua cung cấp trong quá trình đăng ký và quản lý tài khoản. Không tạo tên tài khoản mang những từ ngữ gây kích động, hiểu lầm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

b) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

c) Thành viên không sử dụng dịch vụ của trang TMĐT UniGolf Shop vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của trang TMĐT hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

d) Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do trang TMĐT UniGolf Shop cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của UniGolf Shop trong bản Quy chế này.

e) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của trang TMĐT UniGolf Shop dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của UniGolf Shop Đối với những thành viên vi phạm. Tùy theo mức độ tái phạm mà UniGolf Shop sẽ có những biện pháp như nhắc nhở, khóa tài khoản tạm thời hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Quy định đối với các bên thứ 3 có nhu cầu đặt thông tin quảng bá lên website:

UniGolf Shop có hỗ trợ bên thứ 3 đặt thông tin quảng bá lên trang TMĐT UniGolf Shop. Tuy nhiên, mọi thông tin từ bên thứ 3 trước khi được đưa lên trang TMĐT đều được kiểm duyệt bởi ban quản lý của UniGolf Shop. Do đó bên thứ 3 cần kiểm tra kỹ xem thông tin mình muốn đang tải đã phù hợp với quy định của pháp luật và UniGolf Shop chưa. Những thông tin không phù hợp sẽ không được đăng tải lên trang TMĐT UniGolf Shop.

6. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi:

UniGolf Shop cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của UniGolf Shop, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên trang TMĐT UniGolf Shop.

Ban quản lý UniGolf Shop cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý UniGolf Shop qua địa chỉ email: cs@unigolf.vn, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia trang TMĐT UniGolf Shop.

Tuy nhiên, Ban quản lý UniGolf Shop sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

7. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý UniGolf Shop:

1. Quyền của UniGolf Shop:

UniGolf Shop sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà trang TMĐT UniGolf Shop nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho UniGolf Shop không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì UniGolf Shop có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

UniGolf Shop có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của trang TMĐT UniGolf Shop hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên trang TMĐT UniGolf Shop.

UniGolf Shop sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên trang TMĐT UniGolf Shop liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của trang TMĐT UniGolf Shop.

UniGolf Shop có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu trang TMĐT UniGolf Shop phát hiện thành viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho UniGolf Shop trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của UniGolf Shop, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

UniGolf Shop giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên trang TMĐT UniGolf Shop theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của trang TMĐT UniGolf Shop. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

UniGolf Shop giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của UniGolf Shop và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý UniGolf Shop:

UniGolf Shop có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

UniGolf Shop sẽ có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên trang thương mại điện tử đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên trang TMĐT UniGolf Shop.

UniGolf Shop sẽ có trách nhiệm công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên trang TMĐT UniGolf Shop. Khi khách hàng trên trang TMĐT UniGolf Shop phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc tổn hại lợi ích hợp pháp. UniGolf Shop sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

UniGolf Shop chịu trách nhiệm trong việc công bố đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa/ dịch vụ được cung cấp cũng như thông tin về đơn vị cung cấp trên trang TMĐT UniGolf Shop.

UniGolf Shop chịu trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi trang TMĐT UniGolf Shop những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.

UniGolf Shop chịu trách nhiệm loại bỏ khỏi trang TMĐT UniGolf Shop những thông tin bán hàng giả, hàn nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

UniGolf Shop chịu trách nhiệm xây dựng trang TMĐT UniGolf Shop bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của trang TMĐT UniGolf Shop trong điều kiện và phạm vi cho phép. UniGolf Shop sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên trang TMĐT UniGolf Shop.

UniGolf Shop có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp. Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tùy theo mức độ UniGolf Shop sẽ có phương án bảo vệ quyền lợi của thành viên.

UniGolf Shop chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin có liên quan đến hoạt động của trang TMĐT UniGolf Shop.

UniGolf Shop sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá trang TMĐT UniGolf Shop ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm sân golf và chơi mà khách hàng mong muốn.

UniGolf Shop sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của trang TMĐT UniGolf Shop và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền Internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì UniGolf Shop không phải chịu trách nhiệm liên đới.

  8. Quyền và trách nhiệm của thành viên:

 1. Quyền của Thành viên giao dịch trên trang TMĐT UniGolf Shop

Khi đăng ký trở thành thành viên của UniGolf Shop, thành viên có thể đăng nhập để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi UniGolf Shop cũng như thay đổi thông tin cá nhân, theo dõi thông tin đơn hàng.

Thành viên sẽ được nhân viên UniGolf Shop hướng dẫn sử dụng được các công cụ, dịch vụ được cung cấp bởi UniGolf Shop nếu có nhu cầu.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho trang TMĐT UniGolf Shop trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc E-mail đến UniGolf Shop.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên trên trang TMĐT UniGolf Shop

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho UniGolf Shop về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho UniGolf Shop là chính xác. Thành viên tự chịu trách nhiệm nếu những thông tin cung cấp cho UniGolf Shop là không chính xác.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của trang TMĐT UniGolf Shop vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của trang TMĐT UniGolf Shop hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do trang TMĐT UniGolf Shop cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của UniGolf Shop trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của UniGolf Shop dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của trang TMĐT UniGolf Shop. 

9. Điều khoản áp dụng:

Quy chế của trang TMĐT UniGolf Shop chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. UniGolf Shop có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên trang TMĐT UniGolf Shop cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được UniGolf Shop cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên Unigolf Shop có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên trang TMĐT UniGolf Shop.

10. Điều khoản cam kết:

Mọi thành viên khi sử dụng UniGolf Shop làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

 

 

 

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU